Benjamin Franklin’in Delirten Enstrümanı “Glass Armonica”

Benjamin Franklin'in Delirten Enstrümanı "Glass Armonica"

18. yüzyılda (1761) Benjamin Franklin tarafından bir enstrüman icat edilmiş. Enstrümanın adı “Glass Armonica”.. Bu enstrümanından çıkan sesler yüzünden müzisyenler ve dinleyecilerin delirdiği gözlemlenmiş. Bu sebeple de bu enstrüman yasaklanmış. Ve deliririm korkusuyla çalmaya yanaşan da olmamış.

Armonica’dan çıkan sesin insan beyni ve kulaklarıyla bilinmeyen bi etkileşimi olduğu var sayılıyor. Çünkü çıkan ses 1000 ve 4000 hertz aralığındaymış. 4000 hertz altında sesleri sağ ve sol kulak arasındaki tam nirengi noktası bulamadığı içim katman/safha farklılığı (phase differences) doğuyor ve sesin nerden geldiğini anlayamayan beyin, ambale oluyormuş. Buda duyma problemlerine yol açıyormuş.

Aşağıda William Zeitler sizlere delirmeniz için cam armonica çalıyor. Eğer delirirseniz lütfen sitemi terk edin :))


(Aslında olay ıslak parmakları kadehin ağzına sürtmekle aynı şey ama böylede bir müzik aleti olduğu gerçek.)