Milli Piyango’dan İzin Almadan Çekiliş Yapan İnternet Fenomenleri! Dikkat!

Milli Piyango'dan İzin Almadan Çekiliş Yapan İnternet Fenomenleri! Dikkat!

Sevgili fenomen arkadaşlar, her gün biriniz çekiliş düzenliyor, gerek İnstagram, gerek Twitter üzerinden 500-1000 TL değerinde hediyeler dağıtıyorsunuz. Tamam daha fazla takipçi istiyor, daha fazla tanınmak istiyorsunuz fakat bu çekilişi yapmadan önce Milli Piyango idaresinden izin aldınız mı? İzin almazsanız ve şikayet üzerine hakkınızda soruşturma açılırsa nitelikli dolandırıcılık suçundan yaptırım uygulanabileceğini, adli para cezası yanında 10 yıla kadar hapis cezası da alabileceğinizi biliyor musunuz?

Bilmiyorsanız ben hatırlatmış olayım. Takipçilerinize hediye vermek isterken hapis yatmanızı istemem.

Karşılığı Nakit Olmayan Piyango ve Çekiliş İzinleri

Bildiğiniz üzere ülkemizde çekiliş düzenleme ve çekilişleri izleme, denetleme yetkisi Milli Piyango İdaresinin elinde. Eğer ülke sınırları içinde, ülke vatandaşlarına yönelik bir çekiliş düzenliyorsanız, MPİ’den izin almanız, bu izin başvurusunu çekiliş başlamadan en geç 15 gün önce yapmanız ve çekilişin maddi boyutuna göre en az 10 bin TL + kdv izin bedeli ödemeniz gerekiyor.

Bunu yapmazsanız çekiliş düzenleyemez, düzenlerseniz suç işlemiş olursunuz.

İzin Verilebilmesi İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

Diyelim ki çekiliş düzenleyeceksiniz ve bunu yasal şekilde yapmak istiyorsunuz. Ne yapacaksınız?

Merak ettiğiniz sorunun cevapları 26309 sayılı yönetmelik ile veriliyor..

Piyango düzenleyeceklerin başvuru dilekçeleri ile birlikte aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri İdareye ibraz etmeleri zorunludur:

a) Piyango düzenleyeceklerin adı soyadı, unvanı, ikametgâhı, işyeri adresi, ticaret sicil ve vergi numarası ile T.C. kimlik numarası.

b) Kampanyanın başlama ve bitiş tarihleri ile hangi il veya ilçeleri kapsayacağı.

c) Çekilişe katılma şekil ve şartları.

ç) Yardım amaçlı piyangolarda; kaç adet bilet bastırılacağı, başlangıç ve bitiş numaraları ile varsa serisi ve seri numaraları, beher biletin satış bedeli, biletlerin bastırılacağı matbaanın adı ve adresi.

d) Dağıtılacak ikramiyelerin adedi, cinsi, rayiç birim ve toplam değeri.

e) Çekilişin; yapılacağı tarih, saat, adres ve ne şekilde yapılacağı ile belirlenecek yedek talihli adedi.

f) Çekiliş sonuçlarının; çekiliş tarihinden itibaren yedi günü geçmemek üzere hangi tarihlerde ve ne şekilde ilan edileceği, gazete ile yapılacak ilanın Türkiye çapında ya da yerel olarak yayımlanan gazetelerden hangisinde yer alacağı.

g) Kampanya başlama tarihinden itibaren bir yılı geçmemek üzere asil ve yedek talihliler için ikramiye başvuru ve son teslim süreleri.

ğ) Başvuru dilekçesinin yetkililerce imzalandığını gösterir noter onaylı imza beyannamesi veya imza sirküleri, yetki verilmiş kişi ve kuruluşlara ait noter onaylı vekâletname ile dernek, vakıf ve benzeri kuruluşlar için yönetim kurulu kararı.

h) Düzenlenecek piyango için, İdarenin yanı sıra ilgili mevzuat uyarınca diğer kurum veya kuruluşlardan da izin alınması gerekiyor ise buna ilişkin belge.

ı) Gerçek kişi düzenleyiciler için sabıka kaydı belgesi.

i) Çekilişte taahhüt edilen ikramiyelerin cins, marka, model, adet ve rayiç değerini gösterir belgeler ile gayrimenkuller ve özellik arzeden ikramiyelerde yetkili kuruluşlar tarafından tayin edilecek eksperlerin düzenleyeceği nitelik ve bedel raporu.

j) İkramiye olarak taahhüt edilen gayrimenkullerde satış vaadi sözleşmesi veya ilgili tapu şerhine ilişkin belge.

k) İdarece belirlenecek tutarda teminatın sağlandığına ilişkin belge.

l) Piyangonun niteliğine göre İdarece talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler.

Ayrıca, piyangoya ilişkin ilan ve reklamlar ile bilet ve kuponlar üzerinde; 18 yaşından küçük olanların, düzenlenen piyango ve çekilişlere katılamayacakları, katılmış olsalar dahi ikramiye kazanmaları halinde bu ikramiyelerin teslim edilmeyeceği, ikramiyeye konu olan eşya ve/veya hizmetin bedeli içinde bulunan vergiler dışındaki vergi ve diğer yasal yükümlülüklerin talihliler tarafından ödeneceği hususlarına yer verilmesi zorunludur.

Başvurular İdarece incelenerek;

a) Şartları taşıyanlara piyango düzenleme izni verilir,

b) Yönetmelik kapsamı dışında oldukları tespit edilenler ile uygulanabilirliği mümkün görülmeyen düzenlemeler hakkında ise, başvuru sahiplerine yazılı olarak bildirim yapılır.

Piyango düzenlemek için izin talebinde bulunacakların, idarece istenen bütün belge ve bilgilerle birlikte kampanyanın başlama tarihinden en geç 15 gün önce idareye başvurmaları gerekir.

İdarece, başvurular gerekli tüm belge ve bilgilerin tamamlanmasından sonra düzenleyicilerin yeterlikleri, taahhütlerini gerçekleştirebilme kabiliyetleri, daha önce düzenlemiş oldukları piyangoların sonuçları ve gerekli görülecek diğer hususlar yönünden incelenerek sonucu en geç 5 iş günü içerisinde, piyango düzenleme talebinde bulunanlara yazılı olarak veya internet ortamında bildirilir.

İdareden gerekli izin alınmadıkça piyangolara ilişkin tanıtımda bulunulamaz, ilan ve reklâm yapılamaz ve kampanya başlatılamaz.

İzin alındıktan sonra; 

Her şey tamam ise çekilişi düzenler, sonuçları internet üstünden yada gazete üstünden yayınlar, süresi içerisinde hediyeleri kazananlara gönderir ve önceden bir teminat ödediyseniz hediyeleri teslim ettiğinize dair bir belge düzenleyerek idareye ödediğiniz teminatı geri alırsınız..

Çok Net Değil Kabul Ediyorum..

Yönetmelikte her şey tam olarak düşünülmemiş. İnternet üstünden düzenlenecek çekilişlerde daha hızlı başvuru yapmak için bir kolaylık sağlanmamış. Sosyal medya üstünden yapılan çekilişlerin sonuçlarının duyurulacağı resmi sayfa oluşturulmamış. Fakat izinsiz çekiliş düzenleyenlerin şikayet edilebilmesi için ne yapılacağını anlatmayı unutmamışlar.

http://www.mpi.gov.tr/node/16

Karşılığı nakit olmayan çekilişler ile ilgili şikayetleri nereye yapabilirim?
Şikayetler aşağıdaki adrese iletebilir: Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bahisler ve Oyunlar Dairesi Başkanlığı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No :4 06440 KIZILAY/ANKARA TEL NO (DİREKT) : 0 (312) 418 34 27 SANTRAL : 0 (312) 417 91 00/1501-1502-1504-1506-1508-1510 FAX NO : 0 (312) 417 76 97

MPİ İletişim!

Benim anladığım kadarıyla sosyal medya fenomenlerinin izinsiz çekiliş düzenlemesi yasak, düzenlediklerinde cezaları hazır fakat hızlıca başvuru yapabilecekleri bir yol yok. e-Devlet’e de baktım, yok.. İleride belki bir kolaylık sağlanır ama şuan için önünüzde iki seçenek bulunuyor;

  • Çekiliş düzenleyecekseniz yukarıdaki telefon numaralarından MPİ’yi arayacak bilgi alacaksınız,
  • Yada bilgiedinme@mpi.gov.tr adresine mail atarak karşı taraftan bilgi talebinde bulunacaksınız.

Sonrasında muhtemelen elinizdeki dilekçe ve belgeler ile birlikte en yakın MPİ şubesine giderek başvurunuzu tamamlayacaksınız.

İzini kaptıktan sonrada çekilişinizi gönül rahatlığıyla düzenleyeceksiniz.

Konunun takipçisi olacak ve bununla alakalı yeni bir bilgi, yol, yöntem paylaşılırsa, yazımın altından sizlerle paylaşacağım. Eğer daha önce izin alarak çekiliş düzenlediyseniz ve izlediğiniz yolu bizimle paylaşırsanız çok mutlu olurum ❤️