hikaye siir kitap - Otuz Beşime Bastım Geçen Hafta "Can Dündar"

ilk yarı bitti:
Hayat:1… Ben:0….
Ama belliydi böyle olacağı.
Nicedir başlamıştı belirtiler:
Yolda çocuklar Amca şu topu atı versene diye seslendiklerinde kuşkulanmıştım ilkin…
Sonra saçlarımdaki beyaz teller tescilledi yarı yolun ufukta göründüğünü…