internetten alisveris eticaret - 2019 Yılı İl ve İlçe Hakem Heyetlerinin Parasal Sınırları Değişti

7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrası ile 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen parasal sınırları, 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde 2018 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen % 23,73 oranında artırılarak yeniden belirlendi.

adbanner