Tebligatlar için PTT Kontrolünde e-Tebligat Dönemi Başlıyor!

ptt etebligat - Tebligatlar için PTT Kontrolünde e-Tebligat Dönemi Başlıyor!

PTT A.Ş. tarafından oluşturulan Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi yeni yılla birlikte yürürlüğe girecek. Tebligatlar elektronik ortamda çok daha hızlı, güvenli ve etkin bir şekilde alıcısına ulaşacak. Şirket, tebligat işlemlerinde bir milat niteliğindeki Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’ni (UETS) 1 Ocak 2019 tarihinde uygulamaya koyacak.

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’nin yasal altyapısını 15 Mart 2018 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun oluşturuyor. Bu Kanun’la PTT A.Ş.’ye UETS’yi kurma, işletme ve güvenliğini sağlama görevi verildi.

Ayrıca, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 7/a maddesinde değişikliğe gidildi. Böylece, daha önce sadece anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunluluğu bulunurken, söz konusu değişiklikle kapsam genişletildi.

Tebligat çıkarmaya yetkili mercilerin, kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirketler, avukatlar, noterler, arabulucular ve bilirkişiler gibi kanun kapsamında yer alan tüm gerçek ve tüzel kişilere de tebligatları elektronik yolla yapması şartı getirildi. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği ise 6 Aralık 2018 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlandı.

E-Tebligat Nedir?

Elektronik Tebligat (e-tebligat), Tebligat Kanunu’nda belirlenen tebligat çıkarmaya yetkili merciler tarafından elektronik ortamda hazırlanan tebligatların e-Tebligat Yönetmeliğine uygun olarak değiştirilemez ve inkar edilemez bir şekilde elektronik ortamda alıcılarına iletilmesidir.

PTT tarafından oluşturulacak Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile tüzel ve özel tüm kişiler üye olabilecektir.

Bu sistemde Tebligat Kanunu’nda tebliğ çıkarmaya yetkili kılınan merciler elektronik tebligat gönderebilecek olup, muhataplar elektronik tebligat alabileceklerdir.

E-Tebligat Ne Zaman Başladı?

E-Tebligat uygulaması 1 Nisan 2016 tarihinde başladı fakat 6 Aralık 2018 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile E-Tebligat’ın kapsamı genişletildi ve kontrolü PTT A.Ş.’ye verildi.

E-Tebligat Yapıldığından Nasıl Haberdar Olurum?

E-Tebligat başvurusu yapıldığında ve E-Tebligat gönderildiğinde Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde belirtilen telefon numarasına SMS yoluyla ve/veya bildirilen e-posta adresine mail yolu ile bilgilendirme yapılır.

E-Tebligat Sisteminin Faydaları Nelerdir?

 • Bilgi güvenliğini ve kişisel verilerin korunmasını sağlar.
 • Hizmet kalitesini arttırır.
 • Belgenin içeriğinin başkaları tarafından değiştirilemeyeceğini garanti eder, güvenilirdir.
 • Fiziki ortamda haftalarca süren tebligat işlemi, elektronik tebligat sistemi ile saniyeler içinde gerçekleştirilir.
 • Elektronik tebligat sisteminde, tebligatın ne zaman yapıldığını, gönderen kurumun ve alıcının kim olduğunu, gönderilen tebligatın ve eklerinin ne olduğunu, görüntülenebildiği için herhangi bir ihtilafa yer bırakmaz.
 • Fiziki ortamda yapılan tebligatlar ücretli iken E-Tebligat ile yapılan tebligatlarda herhangi bir masraf bulunmadığından bütçeye katkı sağlar.
 • E-Tebligat sistemiyle yapılan tebligatlar, kâğıt, zaman ve enerji tasarrufu sağladığı için doğanın, yeşilin ve insanlığın en büyük dostudur.

Adresler Ücretsiz Oluşturulacak

Elektronik tebligat adresleri ücretsiz verilecek. Ancak PTT A.Ş., Elektronik Tebligat Yönetmeliği doğrultusunda UETS üzerinden sunacağı ek arşiv alanı, SMS bildirimi gibi ilave hizmetlerden ücret talep edebilecek. Sistemde tebligat gönderim ücreti ise ilgili kurum ve kuruluşlara ait olacak.

E-Tebligatta Tek Adres UETS

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’nin devreye alınmasıyla birlikte mevcut Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinden e-Tebligat hizmeti verilmeyecek. Bu nedenle, UETS üzerinden yeni bir elektronik tebligat adresi alınması gerekecek. Öte yandan, UETS ile sadece tebligat iletileri gönderileceğinden, kamu kurum ve kuruluşlarının elektronik ortamda yapacakları yazışmalar (e-Yazışma) KEP sistemi üzerinden gerçekleştirilmeye devam edecek.

E-Tebligat Hesabı Açmak için Gereken Belgeler

Kamu Kurumları:

 • Kurum üst düzey yetkilisince imzalı resmî yazı
 • Ticaret siciline kayıtlı ise Ticaret sicil memurluklarından alınmış, üzerinde tüzel kişiliğin MERSİS numarası ya da Ticaret sicil numarası bulunan ticaret sicil tasdiknamesinin veya faaliyet belgesinin aslı.
 • Başvuru yapanın kimlik tespiti için Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen üzerinde TC kimlik numarası bulunan resmî belge.
 • Kurum için doldurulmuş olan Elektronik Tebligat Hesabı Ön Başvuru Formu.

Tüzel Kişiler:

 • Ticaret sicil memurluklarından alınmış, üzerinde tüzel kişiliğin MERSİS numarası ya da Ticaret sicil numarası bulunan ticaret sicil tasdiknamesinin veya faaliyet belgesinin aslı.
 • Noter onaylı imza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde, kimlerin şirketi hangi konularda ne kadar süre temsil edeceği, imzasının münferiden mi yoksa bir başka temsilci ile birlikte mi geçerli olacağı bilgilerinin yer alması ayrıca müstenidatı Ticaret Sicil Gazetesi’nin mutlaka bulunması gerekmektedir.) (Noter onaylı imza sirkülerinin aslı PTT’de görüldükten sonra başvuru sahibine geri verilecektir.)
 • Başvuru yapanın kimlik tespiti için Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen üzerinde TC kimlik numarası bulunan resmî belge.
 • Tüzel kişilik için hazırlanmış olan Elektronik Tebligat Hesabı Ön Başvuru Formu.
 • Başvuruda bulunacak kimse şirketin kanunî temsilcilerinin vekalet verdiği kişi ise; başvuru yapacak kimse ve şirket nam ve hesabına
 • Elektronik Tebligat Hizmeti ile ilgili her türlü işlemi yapacak kişiler için düzenlenmiş, şirketin kanuni temsilcileri tarafından imzalanmış ve şirket kaşesi ile kaşelenmiş Tüzel Kişi Yetkilendirme Belgesi .

Gerçek Kişiler:

 • Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen üzerinde TC kimlik numarası bulunan geçerli resmî belge
 • Gerçek kişiler için hazırlanmış olan Elektronik Tebligat Hesabı Ön Başvuru Formu
 • Elektronik imza, mobil imza, e-devlet şifresi sahibi gerçek kişiler PTT Merkezlerine gelmeden online olarak elektronik ortamda hesaplarını açabilirler.

Başvurular için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

http://www.etebligat.gov.tr/

Konuyla alakalı daha fazla detay paylaşıldığında yazımda güncelleme yapacağım.

– Reklamlar –

adbanner