Esrarın İnsan Vücuduna Etkileri

Esrarın İnsan Vücuduna Etkileri

Beyine etkisi: Esrar, algısal bilgilerin beyne (hipokampusa) girişini ve işlenmesini baskılar. Böylece öğrenme, bellek ve algıların duygu ve motivasyonla entegre olmasını sağlayan limbik sistem etkilenir. Ayrıca hipokampusa bağlı olan öğrenilmiş davranışlar bozulur.

Esrarın uzun süreli kullanımı beyinde diğer maddelere benzer değişiklikler yapar.

Akciğere etkisi: Düzenli olarak esrar kullananlar, sigara tiryakileriyle aynı solunum problemlerini yaşar; kronik öksürük, balgam, kronik bronşit.

Akciğerde tütün sigarasına oranla 2-3 kat fazla tutulur. Buna bağlı olarak kanser riski daha fazladır.

Kalp hızı ve kan basıncına etkisi: Esrar kalp hızı ve kan basıncını arttırır.Kokainle birlikte kullanıldığında bu etki daha belirgindir.

Öğrenme ve sosyal davranışa etkisi: Yapılan bir çalışmada görülmüştür ki yoğun esrar kullanan üniversite öğrencilerinde dikkat, öğrenme yetileri esrarı bıraktıktan 24 saat sonra bile bozuk olmaktadır.

Esrar kullanan liselilerin başarısının daha düşük, aykırı davranışlarının ve suç işleme oranlarının daha fazla, aile ilişkilerinde isyankar, suç işleme oranlarının yüksek olduğu görülmektedir.