Fifo – First İn First Out Kuralı Nedir?

Fifo - First İn First Out Kuralı Nedir?

Fifo ingilizce bir terim olan First İn First Out (İlk Giren İlk Çıkar)’un kısaltmasıdır. First İn First Out ise, üretime verilecek olan (veya satılacak) malların stoklara ilk önce giren mallardan olması gerektiği varsayımına dayanan bir kuraldır. Stoktaki malların kullanım sırası ilk alınan mallardan başlanarak sırasıyla devam eder. Yani stoklara giren malların yine giriş sırasıyla stoktan çıkması gerekir.

Fifo yöntemini bir örnek ile anlatırsak; 

Bir malın alış tarihleri, miktarları ve alış fiyatları aşağıdaki gibidir.

05 Şubat 2013, 30 adet malın tanesi 600 TL 10 Şubat 2013, 14 adet malın tanesi 700 TL 15 Şubat 2013, 41 adet malın tanesi 650 TL

Fifo maliyet yöntemine göre işletme 40 adet malı tanesi 650 TL den satarsa malın kar veya zararı ne olur?

İlk önce 30 adet malı ilk stoğa giren (05 Şubat 2013) mallardan satmamız gerekir:

Kar veya zarar için satış fiyatı ile maliyet karşılaştırılır:

30 adet x (650-600) = 30 adet x 50 TL = 1500 TL Kar

Daha sonra satmamız gereken 10 adet malı ikinci olarak stoğa giren (10 Şubat 2013) mallardan satarız:

10 adet x (650-700) = 10 adet x -50 = 500 TL Zarar

40 ürünlük satışın toplam kar/zararına bakarsak; 1500 TL kar – 500 TL zarar = 1000 TL kar.

Fifo - First İn First Out Kuralı Nedir?

Lifo – Last İn First Out, Fifo kuralının tersidir ve son giren ürün, çıkışı ilk yapılacak üründür. Dünyanın birçok ülkesinde Fifo tercih edilmektedir ve Lifo daha az tercih edilmektedir.