Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi Nedir?

Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi Nedir?

Miyokard perfüzyon sintigrafisi koroner arter hastalığının teşhisinde kullanılan bir tetkik yöntemidir. Koroner arter hastalığı kalbe oksijenden zengin kanı ulaştıran kan damarlarının (koroner arterler) daralması yada tıkanması ile oluşan bir kalp hastalığıdır (ateroskleroz, damar sertleşmesi).

Miyokard perfüzyon sintigrafisinde amaç vücuda verilen nükleer bir maddenin (Talyum, teknesyum vb.) kalpteki tutulumu araştırılarak kalbin kansız kalan yada kalp krizi sırasında (miyokard enfarktüsü) ölen dokuların saptanmasıdır. Bu bölgelere kan getiren damarlar (koroner arterler) daralmış ya da tıkanmıştır.

Miyokard perfüzyon sintigrafisi ne için yapılır?

Miyokard perfüzyon sintigrafisinin başlıca iki yapılış nedeni vardır. Bunların birincisi ki miyokard perfüzyon sintigrafisinin en yaygın kullanım nedenidir, kalbin kanlanmasında bozukluk olan bölgelerinin, dolaylı olarak bu bölgelere kan getiren daralmış ya da tıkanmış koroner arterlerin saptanmasıdır. Yani koroner arter hastalığının teşhisidir.

Göğüs ağrısı, anjina yakınmaları olan, ciddi ritm bozukluğu, kalp yetersizliği bulunan hastalarda tanıya gitmek üzere sıklıkla uygulanır. Miyokard perfüzyon sintigrafisinin ikinci yapılış nedeni ise koroner arter hastalığı bilinen kişilerde kalbin ölü ve canlı dokusunu ayırtetmektir. Bu saptama, hastaların tedavisinde koroner arter bypass ameliyatı ya da anjiyoplastinin yer almasına karar verilmesinde stratejik önem taşır.

Miyokard perfüzyon sintigrafisi nasıl yapılır?

Miyokard perfüzyon sintigrafisi yapılış nedeni ve hastanın koşullarına bağımlı olarak 3 farklı protokolle yapılır. Birincisinde hastaya bir efor testi bandında (treadmill) efor testi yaptırılır. Bu arada amaç kalp hızının arttırılmasıdır. Bu protokolde efor kapasitesi, eforla ritm bozukluğu olup olmaması, efora kan basıncı ve kalp hızı yanıtı gibi değerli bilgilere de ulaşılır.

Hasta yorulduğunda, yani efor testinin son periyodunda daha önce hazırlanmış nükleer madde koldaki bir damardan enjekte edilir. Bundan sonra hasta konforlu bir sedyeye alınır. Burada  bir sayıcı cihaz ile kalpte tutulan madde tutulumu saptanır. Yaklaşık 4 saat sonra aynı cihaz ile madde tutulumunun sayımı yenilenir ve efor sonrasındaki görüntülerle karşılaştırılır.

İkinci protokol efor yapamayan ya da EKG’de sol dal bloğu denen değişikliği olan hastalara uygulanır. Burada kalbe stres efor yerine kol damarından verilen dipridamol adlı ilaçla sağlanır. Sonraki basamaklar bir önceki protokol ile aynıdır. Kalpte canlı ve ölü dokuların saptanması amacıyla yapıldığında miyokard perfüzyon sintigrafisi için stres aranmaz. Nükleer madde verildikten sonra direkt sayım yapılır ve 4 saat sonra bu sayım tekrarlanır.

 Ne yapmalıyım?

Miyokard perfüzyon sintigrafisinin yapılacağı tarihten 48 saat önce aşağıdaki ilaçlar kesilmelidir.

Bu hususu doktorunuza danışınınız.

1-Nitratlar (monoket, monoket long, monodur, cardioket, nitrofix, isordil vb)

2-Beta blokerler (Beloc, Tensinor, Nortan, Prent, Dideral, Lopressor, Visken vb)

3.Kalsiyum antagonistleri (İsoptin, veramil, diltizem, dilticard, altızem, norvasc, vazkor, norvadin, monovas, amlokard, amlodis, nipidol, plendil, tarka, vasocard , adalat, kardilat, adalat chrono vb)

Ayrıca rytmonorm, amiodarone, darob, digoxin, digimerc, quinicardine, mexitil vb ritm bozukluğunda kullanılan ilaçlarla bunların dışındaki tansiyon ve kalp ilaçlarını kesip kesmeme hususunu testten önce kesip kesmemeniz gerektiğini doktorunuza danışınız.

Test günü:

  • Hafif, rahat giysiler (şort, eşofman vb) giyiniz.
  • Spor ayakkabınızı (altı temiz olacak) getirebilirsiniz.
  • Erkek hastaların göğüs kılları traş edilmiş olmalıdır.
  • Testten 4 saat evvel hafif bir şeyler yedikten sonra bir daha gıda almayın.
  • Sigara, çay ve kahve içmeyiniz.