Aritmetikte 0 (Sıfır) Sayısı

Aritmetikte 0 (Sıfır) Sayısı

Sıfır, aritmetikte 0 rakamını simgeler. Bugünkü sayı sisteminde sıkça kullanılan sıfır, bir niteliğin yokluğunu temsil eder. Toplamada toplandığı sayıyı değiştirmeyen etkisiz, çarpmada sonucu sıfır yapan yutan, bölmede ise böldüğü sayıyı sonsuza yaklaştıran sonuçsuz elemandır.

Birçok skalada sıfır başlangıç ya da nötr bölgeyi temsil eder. Say doğrusunda sıfırın sağı artı, solu eksi değerleri barındırır. Sıcaklık derecelendirmelerinde sıfırın yeri derecelendirme sistemine göre değişir.

Sıfırın M.Ö. 250 yıllarında Orta Amerika’da yasayan Maya kabilesinde kullanıldığına dair kanıtlar vardır. MS 800 civarında ise Hintliler sıfıra benzer bir sembol kullanmışlardır. Hindistan’dan yayılan sıfır, M.S. 1400 yıllarında Avrupa’da da benimsenmiş ve kullanılmıştır. Sıfır kelimesi büyük olasılıkla Arapça sifr kelimesinden türemiştir. Sifr ise Hintce’de boş anlamına gelen sunya kelimesinin tercümesidir.

Kaynak: World Book. MacMillan Inc., 2005. Chicago, IL, USA