Çocuk İstismarına Sessiz Kalmayalım!

Çocuk İstismarına Sessiz Kalmayalım!

Çocuk İstismarı fiziksel ya da psikolojik olarak bir çocuğa bir yetişkin tarafından kötü davranılmasıdır. Ayrıca çocuklara kötü davranmak veya çocuk istismarı ve ihmali ile de çoğu zaman eş anlamı taşır. Dünya Sağlık Örgütü çocuk istismarını şöyle tanımlar: “Çocuğun sağlığını, fiziksel ve psiko sosyal gelişimini olumsuz etkileyen, bir yetişkin, toplum ya da devlet tarafından bilerek ya da bilmeyerek tüm davranışlar çocuğa kötü muameledir.”

2 Eylül 1990 tarihinde yürürlüğe giren Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre; “Ulusal yasalarca daha genç bir yaşta reşit sayılma hariç, 18 yaşın altındaki her insan çocuk sayılır”. Cinsel istismara maruz kalan çocukların yaşa göre dağılımları incelendiğinde; %30’unun 2-5, %40’ının 6-10, %30’unun 11 – 17 yaş grubunda olduğu görülmekte. Bir başka deyişle olguların %70’ini küçük yaş grubu oluşturmakta. İstismara maruz kalan çocuklarda kız/erkek oranı 3’tür. Yurt içi yayınlarda ise kız/erkek oranı birbirine yakın bulunmuştur. İstismarcıların %96’sı erkek, %80’i de çocuğun tanıdığı birisidir.

Lütfen çocuk istismarına göz yummayalım, sessiz kalmayalım.  Çocuklar geleceğimizdir, onları kirletmeyelim ve karartmayalım. Destek gerekirse aşağıdaki sitelerden, Mor Çatı’dan yardım talep edebilir, yardıma ihtiyacı olanları oralara yönlendirebilirsiniz.

https://ailevecalisma.gov.tr/chgm/iletisim/ 
https://morcati.org.tr/