Elektrikli Bisiklet Sürücülerine Ehliyet ve Kask Zorunluluğu

Elektrikli Bisiklet Sürücülerine Ehliyet ve Kask Zorunluluğu

81 il emniyet müdürlüklerine gönderilen yönetmelikte ehliyetsiz yakalanan sürücülere ceza kesilmesi istendi.. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yönetmelikle elektrikli bisiklet sürücülerine ehliyet ve kask zorunluluğu getirildi. 81 il emniyet müdürlüklerine gönderilen yönetmelikte ehliyetsiz yakalanan elektrikli bisiklet sürücülerine ceza kesilmesi istendi.

EN GÜNCEL BİLGİLER YAZI SONUNDA!

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 15 Nisan (2011) günü yayınladığı yönetmelikte, “Hızı 25 km/saat üzeri ve gücü 250 W üzeri elektrikli bisikletler ile hızı 25 km/saat altı ve gücü 25 W altı elektrikli bisiklet sürücülerinin ‘A1’ sürücü belgesi sahibi olmaları, koruyucu başlık takmaları zorunlu olup, ‘A1’ sürücü belgesi bulunmadan bu tür araçları kullananların 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 36. maddesinde, ‘Motorlu araçların, sürücü belgesi sahibi olmayan kişiler tarafından karayollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır’ hükmü doğrultusunda cezai işlem yapılacaktır. Koruyucu başlık takmayanların ise 78. maddeye göre cezai işlem uygulanacak” dendi.

81 İl Emniyet Müdürlüklerine Bildirildi

Yönetmelikte ayrıca 15 yaş üstü elektrik bisiklet sürücülerinin A1 sürücü belgesi alma zorunlu olduğu belirtildi. 15 yaşından küçük çocukların bu araçları karayollarında kullanması halinde 5326 sayılı kabahatler kanununa göre işlem yapılacağı açıklandı. Emniyet yetkilileri ehliyeti olmayan elektrikli bisiklet sürücülerini ehliyet alıncaya kadar bu tür araçların kullanmaması konusunda uyarıda bulundu.

GÜNCEL!!

– 2918 sayılı Kanunun 20’inci maddesinde; araç sahiplerinin tescili zorunlu araçları satın alma tarihinden itibaren (3) ay içinde, trafik tescil kuruluşlarına yönetmelikte belirtilen belgelerle birlikte başvurmak zorunda olduğu hüküm altına alınmıştır. Kanunun amir hükmü gereğince bu şekildeki taşıtlara idari yaptırım uygulanmakta ve tescili yapılana kadar, trafikten men edilmektedir.

– Elektrikli Bisiklet kullanıcılarının A1 (M ve A1) veya A2 ( M,A1,A2 VE B1) sürücü belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Sürücü belgesi almadan araç kullananlara 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 36/3-a maddesine istinaden 1.698.00 TL idari para cezası düzenlenir. Yetersiz sürücü belgesi ile aracın kullanılması halinde de 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 39/2 maddesine istinaden 700 TL idari para cezası düzenlenir.

– Karayolları Trafik Yönetmeliğinin “Tanımlar” kenar başlıklı 3/d- 1 maddesinde elektrikli motorlu bisikletlerin tanımı yapılarak sınıfları belirlenmiştir. Düzenlemeye göre; ‘L sınıfı elektrikli motorlu bisiklet (moped) ya da elektrikli motosiklet/er güçlerine ve hareket kaynaklarına göre (elektrik motorlu-içten yanmalı motorlu) ayrıma tabi tutularak sınıflandırılmış” hükmü bulunmaktadır.

Yine Yönetmeliğin 3/d- 10 maddesinde “Bisiklet” tanımı; “Üzerinde bulunan insanın adale gücü ile pedal veya el ile tekerleği döndürülmek suretiyle hareket eden motorsuz taşıtlardır” şeklinde yapıldıktan sonra maddede devamla, “Azami sürekli anma gücü 0,25 kW (kilovatı) geçmeyen, hızlandıkça gücü düşen ve hızı en fazla 25 km/saate ulaştıkları sonra veya pedal çevrilmeye ara verildikten hemen sonra, gücü tamamen kesilen elektrikli bisikletlerin de bu sınıfa girdiği” şeklinde tanımlanma yapılmıştır. Buna göre anma gücü/güç çıkışı 0.25 kW’ den fazla olan ve yine 25 km/saatten daha fazla hıza ulaşabilen iki veya üç tekerlekli, elektrik motorlu ya da içten yanmalı motorlu taşıtların tescili zorunludur.