Neden İnsanların Bazıları Solak? Bazıları Sağlak?

Neden İnsanların Bazıları Solak? Bazıları Sağlak?

İnsanların, hangi elini kullanacağı beyin tarafından gönderilen komutlarla belirlenir. İnsan beyni temel olarak iki bölümden oluşmaktadır ve ellerin işlevselliği de bu bölümlerin yolladığı komutlar sayesinde ortaya çıkar. İnsan beyni anatomik ve fonksiyonel olarak simetrik değildir ve bölümlerin üstlendiği özellikler/görevler farklıdır.

Beynin her iki bölümü de birbiriyle etkileşim halindedir fakat genellikle bölümlerden biri diğerine göre daha baskın olarak kullanılmaktadır. Sağ elini kullanan kişiler beynin sol tarafını, sol elini kullanan kişiler ise beynin sağ tarafını baskın olarak kullanmaktadır. Beynin her iki bölümü de farklı işlevler üstlenmektedir; sağ taraf üç boyutlu zeka, yaratıcılık, müzik, sezgi, görsel hafıza gibi işlevleri üstlenirken, beynin sol tarafı konuşma, analitik zeka, mantıklı düşünme gibi yetkilere sahiptir.

Tıbbın ve teknolojinin bu denli ilerlemişliğine rağmen, insanların solak olmalarının nedenleri hala tam olarak keşfedilememiştir. Günümüzde bile cevabı net olarak verilemeyen bu soruya, bilim adamları da farklı şekillerde yaklaşmış ve ortaya birbirinden değişik teoriler çıkmıştır;

· İlkçağlarda, insanlar kalkanlarını sol elle, mızrak kılıç gibi saldırı aletlerini de sağ elle tutmuşlardır. Bunun nedeni kalbin, vücudun sol tarafında bulunmasıdır, böylece kalkan kalbi korurken, mızrakla da avlarını avlayabileceklerdir. Sol elin sağ ele göre hareketsiz kalması insanların çok büyük bir kısmının sağ elinin daha fazla gelişmesine neden olmuştur.

· Anneler, kendi kalp atışlarını bebeklerine hissettirebilmek ve bebeklerinin rahat uyumaları için bebeklerini sol ellerinde tutmuş ve bir yandan da sağ elleriyle çeşitli işler yapmışlardır. Bu da sağ elin sol ele göre daha az hareket kabiliyeti kazanmasına neden olmuştur.

· Bebekler, doğdukları zaman ne solak ne de sağlaktırlar, çevrelerinde bulunan objelerin konumları, onların hangi ellerinin diğerine göre üstün olacağını belirlemektedir.

· Solaklık genetiktir, “dna” yapısına göre aileden gelmektedir. Çekinik genlerle aktarılır dolayısıyla nadiren ortaya çıkar. Ayrıca kesin olan bir nokta da şudur ki solaklar , sağlaklardan farklı olarak beyinlerinin her 2 yarım küresini de aktif olarak kullanabilirler, sağlaklar genellikle tek tarafı baskın kullanırlar en geçerli teori budur solakların seçkin insanlar olduğunun ve toplumdaki diğer sağ elini kullanan bireylere nazaran daha farklı ve kapsamlı düşündüğünün kanıtıdır.

· Doğum öncesinde erkeklik hormonunun fazla salgılanması ve/veya doğum öncesinde beynin yeteri kadar oksijen alamaması, doğan çocuğun solak olmasına neden olmaktadır.

· Kültürel baskılar olmasaydı, dünyadaki insanların yarısı sağ diğer yarısı ise sol elini kullanacaktı.

Bütün bu teorilerin yanısıra Londra üniversitesi profesörlerinden Chris McManus’un yaptığı araştırmalara göre; 20. yüzyılın başlarına kadar yoğun baskılara uğrayan solakların sayılarında bir artış gözlenmektedir. McManus; solak kişilerin sayısındaki bu artışı, gelişen toplumlardaki batıl inançların etkisini yitirmesine bağlamaktadır. McManus; geç doğum yapan kadınların(40 yaş ve üstü) çocuklarında solaklık oranının da fazla olduğunu belirtmektedir.

Solaklık, bireyin sol elini, sağ eline göre gündelik işlerde daha baskın olarak kullanmasıdır. Sol el ile yazı yazmak ve yemek yemek, solaklığın en çok göze çarpan örnekleridir.

İlk çağlarda ise solak insanlara zulüm edilmiştir zaten sağ anlamına gelen ingilizce right kelimesi doğru anlamına gelmektedir.

Kuzey İrlanda’da iki bilim insanının 42 ev kedisi üzerinde yaptığı araştırma, erkek kedilerin zor işler karşısında sol patilerini kullanma eğilimi gösterdiklerini ortaya koydu.

Bilim insanları, ev kedilerinin de insanlar gibi solak olabildiklerini tespit etti.

Telegraph gazetesinin haberine göre, psikologlar özellikle dişi kedilerin daha çok sağ patilerini kullanmayı tercih ettiklerini, erkeklerinse zor işler karşısında sol patilerini kullanma eğilimi gösterdiklerini keşfetti.

Belfast kentindeki Queen’s üniversitesinden doktor Deborah Wells ve Sarah Millsopp bu araştırmaları için 42 ev kedisini inceledi. Her ne kadar bu hayvanlar basit görevler karşısında her iki patilerini kullanabilselerde daha karmaşık durumlarda sağ ya da sol patileri arasında tercih yaptıkları görüldü.

Araştırma çerçevesinde yapılan deneylerden birinde küçük bir kavanozdaki balığı yakalamaları istenen 21 dişi kedinin tümü bu iş için sağ, 20 erkekse sol patisini kullandı. Ancak erkeklerden biri iki patisini kullanmayı tercih etti. Oyuncak bir farenin yakalanması gibi benzer deneylerde de hayvanların aynı şekilde patilerini kullandıkları saptandı.

Araştırmacılar bu durumun insanlarda da aynı olduğunu; kapı açmak gibi basit işler için her iki elin de kullanıldığını, ancak yazmak gibi zor bir işte kesinlikle sağ ya da sol elin tercih edildiğini ifade ettiler.