PTT Tarafından Sunulan e-Apostil Hizmeti ve e-Apostil Hakkında Merak Edilenler!

PTT Tarafından Sunulan e-Apostil Hizmeti ve e-Apostil Hakkında Merak Edilenler!

PTT A.Ş., 15 Mart 2018 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la e-Apostil sistemini kurmak üzere yetkilendirildi. Kanun’da, “yetkili birimler tarafından onay şerhi (apostille) verilmiş belgelerin elektronik ortamda ilgililere ulaştırılması için aracılık işlemlerinin PTT A.Ş. tarafından gerçekleştirileceği” ve Şirket’in bu hizmeti “kişisel verilerin korunması kaydıyla” yerine getireceği belirtiliyor.

Peki Apostil Nedir?

Apostil, resmi bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir. Apostil’in kuralları 5 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonuyla tespit edilmiştir. Apostil kuralları yalnızca Lahey Konvansiyonu’na üye veya taraf devletler arasında geçerlidir. Bu belge onay sisteminin elektronik ortamda yürütülmesi ise e-Apostil olarak isimlendirilmiştir.

e-Apostil Aşamaları Nelerdir?

e-Apostil, www.eapostil.gov.tr sitesi üzerinden, apostil uygulanması istenen belge için başvuruda bulunulması, başvurunun apostil uygulamaya yetkili kılınmış kuruma (Adalet Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı) iletilmesi, yetkili kurumun ilgili belgeyi elektronik ortamda oluşturması ve güvenli veri iletim yolları kullanılarak başvuruda bulunan kişiye yine www.eapostil.gov.tr sitesi üzerinden teslim edilmesi aşamalarından oluşmaktadır. Bu sayede apostil uygulanmış belgelere ulaşmak için harcanan zaman, işgücü ve maddi kayıplar engellenmiş olacaktır.

e-Apostil Hangi Ülkelerde Geçerli?

e-Apostil tasdiki gerçekleştirilen belge, Lahey Konvansiyonunun tüm üye ve taraf devletlerinde geçerli bir belge olarak kabul edilir. Sözleşmeye taraf olan ülkelere ait güncel liste ile her bir ülkede Apostil onayı vermeye hangi makamların yetkili olduğuna dair bilgilere, aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilirsiniz.

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41

Hangi Belgeler için Apostil Uygulanmasını İsteyebilirsiniz?

Şimdilik;

  • Adli Sicil Kaydı
  • Mahkeme Kararı

Ve yakında;

  • Nüfus Kayıt Örneği
  • Doğum Kayıt Örneği
  • Ölüm Kayıt Örneği
  • Evlenme Kayıt Örneği
  • İsim Denklik Belgesi
  • Diploma
  • Transcript
  • Şirket kuruluş belgeleri, iş bitirme belgeleri

e-Apostil Başvuruları Nereden Yapılacak? 

Başvurular 1 Ocak 2019 tarihi itibari ile alınmaya başladı. Başvuru yapmak için öncelikle kişisel e-devlet şifrenizi biliyor olmanız gerekiyor. Sonrasında aşağıdaki bağlantıdan e-devlet şifreniz ile giriş yaparak başvurunuzu yapabiliyorsunuz.

https://www.eapostil.gov.tr/login

e-Apostil Ücreti Ne Kadar? 

Adli sicil kaydı için ücret 25 TL iken, Mahkeme kararı için 50 TL ödenmesi gerekiyor. Yakın zamanda aktif edilecek diğer belgelerin ücretleri ise henüz bilinmiyor.