Yazıya Yorum Gönder!

BTK'dan, Başkasının Adına Kayıtlı Hat Kullananlara 1 Yıl Süre

26 Eylül 2012’de alınan ve 9 Ekim 2012 Tarihinde yayımlanan karar ile artık hat kullanıcıları başkası adına kayıtlı hatları kullanamayacaklar. Yani eğer hattınız başkasının adına kayıtlı ise verilen 1 yıllık süre içerisinde telefon hattını kendi adınıza kayıt ettirmeniz gerekiyor. Bu süre dolduğunda ne yapılacağı net olarak bildirilmemiş olsada ilgili kararın maddelerinden birinde GSM operatörlerinin hat sahipliğini denetlemesi ve gerekirse hattı iptal edebileceği yer alıyor.

Adınıza kayıtlı kaç adet gsm numarası olduğunu e-devlet sitesi turkiye.gov.tr‘den sorgulayabilirsiniz. Detaylar için diğer yazıma göz atabilirsiniz.

>> Adıma Kayıtlı Numara Sorgulama (E-devlet)

Güncelleme: Yazı 2012 yılında yayınlanmıştır ve artık hat sahipliği için yasal bir ayrıcalık olduğunu sanmıyorum. Eğer başkasının adına hat kullanıyorsanız, hat sahibini de alarak Gsm operatörünüze gitmeli ve hat devri işlemi yaptırmalısınız. Fakat bu işlem için Gsm operatörleri yüksek ücretler talep ettiklerinden, en güzeli yeni bir hat çıkarmak olacaktır.

İlgili kararın yürülüğe giriş tarihi 1 Ekim 2012, bu nedenle başkasının adına kayıtlı hattı kendi üstünüze kayıt ettirebileceğiniz son tarih 1 Ekim 2013. Bu tarihe kadar 1 seferlik olmak üzere, ilgili GSM operatörü ile taahhütname imzalamalı ve hattın sahipliğini üstünüze almalısınız.

Ve anladığım kadarıyla başkasının üstüne kayıtlı hattı kendi üstünüze kayıt ettirirken hiçbir işlem ücreti ödemeniz gerekmiyor. Ancak ilgili GSM operatörü geçmiş dönem borçlarınız varsa onları sizden isteyebilir. Bu konu, ilgili kararda bir madde olarak yer alıyor. (Bknz Aşağıda Madde 5.)

Diyelimki hattın üstüne kayıtlı olduğu kişi (eski hat sahibi), sizin hattı kendi üstünüze aldırmanıza itiraz etmek istiyor. O zaman belirlenen süreler içinde TC kimlik no’su, resmi kimliği ve yazılı itiraz dilekçesi ile ilgili GSM operatörü işletmesine başvurması gerekiyor. Eski hat sahibinin itiraz hakkını kullanabileceği son tarih 1 Ekim 2014. Bu tarihe kadar itirazda bulunmayan eski hat sahibi, mevcut hat üstündeki tüm haklarını kaybedicek. Ve eğer eski abone hat devrine itiraz ederse sizinde (hattı üstüne alan kişi) ilgili hat devri iptaline karşı mahkemeye başvurma hakkınız bulunuyor.

Süre 1 Ekim 2014’e kadar uzatılmıştı. Tekrar bir uzatma yapılır mı belli değil fakat ihtimal dahilinde var. 

Yayınlanan karardaki 7 Madde:

Aboneliğin güncelleştirilmesi:

(1) Kullanıcılar, kullanmakta oldukları hatlar için, bir kereye mahsus olmak  üzere  01.10.2013  tarihine  kadar,  ilgili  mobil  telefon  hizmeti  sunan  işletmeci  ile abonelik sözleşmesi akdedebilir. Abonelik sözleşmesinin akdedilmesi ile birlikte mevcut SIM kullanılmaya devam edilir. Söz konusu hatların eski abonelerinin yapılan işleme 01.10.2014 tarihine kadar itiraz hakları mevcuttur. İtiraz aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:

(a) Gerçek kişi eski aboneler, itirazlarını T.C. kimlik numaraları ile resmi kimlik belgelerini ibraz etmek suretiyle yazılı dilekçe ile gerçekleştirirler. (b) Tüzel kişi eski aboneler itirazlarını, vergi levhası ibraz etmek suretiyle yazılı dilekçe ile gerçekleştirirler.

(2) Süresinde itiraz etmeyen eski abonenin hakkı düşer.

(3) Eski abonenin süresinde ve geçerli şekilde itiraz etmesi halinde hat yeniden eski abone adına kaydedilir. Hattın eski abone adına yeniden kaydedilmesiyle kullanıcı ile imzalanmış olan abonelik sözleşmesi feshedilmiş sayılır.

(4) Mobil telefon hizmeti sunan işletmeciler kullanıcıların abonelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi talebini yerine getirmek amacıyla, başvuran kullanıcılardan bu Usul ve Esasların Ek’inde yer verilen Taahhütname örneğini almak suretiyle işlem yaparlar.

(5) Kullanıcıların hatları kendi üzerlerine kaydettirebilmeleri için gerekli vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler işletmeciler tarafından karşılanır.

(6) Mobil telefon hizmeti sunan işletmeciler bu madde hükmünün suistimal edilmemesine yönelik olarak gerekli teknik ve idari tedbirleri alırlar.

(7) İşletmeciler bu madde hükmü hakkında abonelerini uygun yöntemler ile bilgilendirebilir.

Yayınlanan karara ekli “hat devri için imzalanacak taahhütname” örneği:

1.  ……… numaralı hattın kullanıcısı olduğumu ve söz konusu hattı kullanmaya devam ettiğimi,
2.  İşbu Taahhütnamenin 1 numaralı bendinde belirtilen hattı  kendi üzerime kaydettirmek istediğimi,
3.  ……….. A.Ş. ile ……….. tarihli abonelik sözleşmesini bu amaç ile imzaladığımı ve kendi üzerime  kaydettirebilmek için  vergi,  resim,  harç ve benzeri  mali  yükümlülüklerin işletmeciler tarafından karşılandığını bildiğimi,
4.  İşbu  Taahhütnamenin  1  numaralı  bendinde  belirtilen  hatta  ait  tahakkuk  etmiş  ve edecek tüm borçları ………. A.Ş.’ye fer’ileri ile birlikte ödemeyi, bu itibarla ilgili hattın geçmiş dönem borçlarından dolayı her türlü sorumluluğu kabul ettiğimi,
5.  Söz konusu borçların ödenmemesi halinde hizmet alımının ……….. A.Ş. tarafından durdurulabileceğini ve abonelik sözleşmesinin feshedilebileceğini bildiğimi,
6.  5809  sayılı  Elektronik  Haberleşme  Kanununu,  Elektronik  Haberleşme  Sektöründe Tüketici Hakları  Yönetmeliğini ve Aboneliğin Güncelleştirilmesine İlişkin Usul ve Esasları okuyup anladığımı ve bu  madde uyarınca işbu Taahhütnamenin 1 numaralı bendinde belirtilen hattın eski abonesinin yapılan  işleme 01.10.2014 tarihine kadar itiraz edebileceğini ve itiraz olması halinde hattın eski abone adına kaydedileceğini ve abonelik sözleşmesinin feshedileceğini bildiğimi,
7.  Hattın eski abone adına kaydedilmesi  ve abonelik sözleşmesinin feshi işlemlerine yargısal haklarım  saklı kalmak kaydı ile itiraz etmeyeceğimi ve bu işlem nedeniyle oluşacak  ödemeler  ile  hattın  eski  abone  adına  geri  kaydedildiği  tarihe  kadar  tüm borçlardan sorumlu olduğumu, herhangi bir hak, alacak, tazminat ve/veya herhangi bir isim altında ……….. A.Ş.’den veya eski aboneden talep etmeyeceğimi,
8.  Talep etmesi halinde, isim ve soyadımın taahhütnameyi imzalama tarihimle birlikte, eski aboneye ……… A.Ş. tarafından bildirilebileceğini beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Ad, Soyadı:                        Tarih:

İmza

(Taahhütname muhtemelen GSM operatörleri tarafından sağlanıcak ama yinede bir örneğin yazıda olması tüketicinin yararına olacaktır diye düşündüm.. İlgili kararı pdf olarak BTK’nın web sayfasından yani bu bağlantıdan indirebilirsiniz. Konuyla ilgili sorularınız olursa da konu altından yorum olarak gönderebilirsiniz.)

Bu yazıyı beğendiyseniz ve bana destek olmak isterseniz; henüz yeni açmış olduğum Youtube kanalıma abone olabilir yada yazımı Facebook ve Twitter'da paylaşabilirsiniz.

facebook share
twittershare


Teşekkür ederim!


  Arzu 28 Kasım 2016, 00:15

  Adıma kayıtlı ama başkasının kullandigi hattın hala başkası tarafından kullanılıp kullanılmadığını internetten sorgulayabiliyor muyum acaba

  Lordiz 28 Kasım 2016, 00:31

  @Arzu; E-devlet sitesi turkiye.gov.tr’den e-devlet şifreniz ile giriş yaparak adınıza kayıtlı hatları sorgulayabilirsiniz. Eğer hat kapalıysa sonuçlarda çıkmaz. Listede numarayı görürseniz muhtemelen hala aktiftir ama kullanılıyor mudur? Bunu anlamak için numaraya açık yada gizli olarak çağrı atmanız gerekebilir.

  https://www.turkiye.gov.tr/mobil-hat-sorgulama

  Arzu iyiyol 01 Aralık 2016, 00:37

  Cok teşekkür ederim.

  ali 17 Mart 2017, 16:40

  uzatılması gerekir haberi olan var olmayan var

  Hasan 19 Mart 2017, 17:31

  Uzatılsa iyi olur tabi uzatılmasını istiyoruz köyden üstüne 3 5 tane alıp kimsenin haberi olmayan ve var uzatmışsa iyi olacak BTK mi kim uzatacaksa bir kez daha uzatılsa çok iyi olur bir habere manşet olsa iyi olur

Üyeliksiz Yorum Bırak

Sorularınıza gelen cevapları görmek için sayfayı CTRL+D tuşları ile Yer İmlerine eklemeyi unutmayın.


Lordiz.com © 2008~2018