2019 Yılı İl ve İlçe Hakem Heyetlerinin Parasal Sınırları Değişti

2019 Yılı İl ve İlçe Hakem Heyetlerinin Parasal Sınırları Değişti

7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrası ile 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen parasal sınırları, 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde 2018 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen % 23,73 oranında artırılarak yeniden belirlendi.

1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek tebliğ ile tüketici hakem heyetlerine dair parasal sınırlar değişmiş (miktar yükseltilmiş) oldu.

Buna göre, 2019 itibari ile Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda;

 • Değeri 5 bin 650 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,
 • Büyükşehir belediyesi statüsünde olan illerde 5 bin 650 Türk Lirası ile 8 bin 480 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
 • Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 8 bin 480 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
 • Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 5 bin 650 Türk Lirası ile 8 bin 480 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevli olacak.

Bu parasal sınırlar 2018 yılı içinde 4 bin 570 TL ve 6 bin 860 TL olarak uygulanıyordu.

 • Değeri 8 bin 480 TL üstü uyuşmazlıklar Tüketici Mahkemelerinde çözülmekte. (Tüketici Mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk veya Asliye Ticaret Mahkemeleri bu sıfatla görev yapmakta.)
 • Ülkemizde halen 81 il ve 892 ilçede toplam 975 tane Tüketici Sorunları Hakem Heyeti bulunmakta, bu heyetler 3 ay içerisinde karar vermekteler.

İlgi tebliğin resmi gazete bağlantısına buradan ulaşabilirsiniz.

İdari Para Cezaları da Arttırıldı!

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77. maddesine göre 1 Ocak 2019 tarihinden 31 Aralık 2019 tarihine kadar geçerli olacak idari para cezaları miktarları da arttırılmıştır.

Detaylı Bilgi:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181226-5.htm

Tüketici Sorunları Hakkında Bilgi Alınabilecek Kanallar!

Tüketiciler;

 • “Alo 175 Tüketici” Bilgilendirme hattından,
 •  İnternet üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi-TUBİS (www.tuketici.gov.tr)’den,
 • Belediyelerin Zabıta Birimleri ve “Alo 153” hattından (“Fiyat Etiketi vb.” şikayetleri),
 • Tüketicinin korunmasına yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları olan dernek ve vakıflardan,
 • Varsa Ticaret/ Sanayi/ Esnaf Odalarının, Yerel Yönetimlerin kendi bünyelerinde kurdukları “Tüketici Masası” vb. isimlerle anılan bölümlerinden,
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünden,
 • Ticari reklam ve ilanlar ile ilgili olarak Reklam Kurulu Başkanlığından,
 • İllerde Valilikler bünyesinde bulunan Ticaret İl Müdürlüklerinden,
 • Sosyal medyada https://www.facebook.com/etuketici ve https://twitter.com/etuketici adreslerinden dilekçe, telefon veya e-posta aracılığıyla bilgi alabilir, şikayetlerini iletebilirler.