Aile Hekimi Sorgulama ve Aile Hekimi Değiştirme

saglik - Aile Hekimi Sorgulama ve Aile Hekimi Değiştirme

Bireylerin ve aile fertlerinin ikamet yerlerinin yakınlarında ya da kolaylıkla ulaşabilecekleri bir yerde bulunan, ilk başvuracakları, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini, yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak vermekle yükümlü sağlık uzmanları aile hekimlerimizdir. Her birey için bir aile hekimi belirlenmekte ve biz değişim talep edene kadar bizden sorumlu olan hekimde bu sağlık görevlisi olmakta. 

Aile Hekimimizi Öğrenme?

Halen daha “kimdir benim aile hekimim” diyorsanız, hemen aşağıdaki bağlantıya gidiyor, gerekli bilgileri girerek kısa sürede aile hekiminizin kim olduğunu öğreniyorsunuz.

>> Aile Hekimi Sorgulama
>> E-devlet Üzerinden Sorgulama

E-devlet hizmetinden yararlanmak için e-devlet şifreniz ile turkiye.gov.tr’de oturum açmanız gerekiyor. Eğer adınıza kayıtlı bir aile hekimi görünmüyorsa en yakın sağlık kurumundan alabileceğiniz dilekçeyi doldurarak adınıza aile hekimi talebinde bulunabilirsiniz.

Aile Hekiminin Görevleri Nelerdir?

 1. Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini vermek,
 2.  Aile hekimi, kendisine kayıtlı kişileri bir bütün olarak ele alıp, kişiye yönelik koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini sunmak,
 3. Sağlıkla ilgili olarak kayıtlı kişilere rehberlik yapar, sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini vermek,
 4. Kendisine kayıtlı kişilerin ilk değerlendirmesini yapmak için altı ay içinde ev ziyaretinde bulunup veya kişiler ile iletişime geçmek,
 5. Kayıtlı kişilerin yaş, cinsiyet ve hastalık gruplarına yönelik izlem ve taramaları (kanser, kronik hastalıklar, gebe, loğusa, yenidoğan, bebek, çocuk sağlığı, adölesan, erişkin, yaşlı sağlığı ve benzeri) yapmak,
 6. Periyodik sağlık muayenesi yapmak,
 7. Tetkik hizmetlerinin verilmesini sağlamak ya da bu hizmetleri vermek,
 8. Kendisine kayıtlı kişileri yılda en az bir defa değerlendirerek sağlık kayıtlarını güncellemek.
 9. Evde takibi zorunlu olan özürlü, yaşlı, yatalak ve benzeri durumdaki kendisine kayıtlı kişilere evde veya gezici/yerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini vermek,
 10. Aile sağlığı merkezi şartlarında tanı veya tedavisi yapılamayan hastaları sevk etmek, sevk edilen hastaların geri bildirimi yapılan muayene, tetkik, tanı, tedavi ve yatış bilgilerini değerlendirmek, ikinci ve üçüncü basamak tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile evde bakım hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak,
 11. Gerektiğinde hastayı gözlem altına alarak tetkik ve tedavisini yapmak,
 12. Entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezlerde gerektiğinde hastayı gözlem amaçlı yatırarak tetkik ve tedavisini yapar,
 13. Aile sağlığı merkezini yönetmek, birlikte çalıştığı ekibi denetlemek ve hizmet içi eğitimlerini sağlamak
 14. İlgili mevzuatta birinci basamak sağlık kuruluşları ve resmi tabiplerce kişiye yönelik düzenlenmesi öngörülen her türlü sağlık raporu, sevk evrakı, reçete ve sair belgeleri düzenlemektir.

Aile Hekimi Nasıl Değiştirilir?

Aile hekiminizden memnun değilsiniz ve değişmesini istiyorsunuz! Peki nasıl yapacaksınız? Ne yapmanız gerekiyor?

Aile hekiminden memnun olmayan kişiler aile hekimi değiştirme dilekçesi vererek değişiklik talebinde bulunabilirler. Ancak bunun için aile hekiminde 3 ay bağlı kalma şartı aranmakta.

Bir vatandaşın, aile hekimi değiştirmek için beklemesi gereken 3 aylık süre, vatandaşın o aile hekimliği birimine kaydından itibaren başlar.

Ayrıca, vatandaşın kayıtlı olduğu birime, ek yerleştirmeyle yeni bir hekim gelirse ya da bu birimde yeni bir hekim görevlendirilirse 3 aylık süre baştan başlamaz. 3 aylık süre, vatandaşın talebiyle yapılan hekim/birim değişikliğinden itibaren başlar.

Aile hekimi değiştirmek için Aile Sağlık Merkezine gidersiniz ve size hazır olarak gönderilen aile hekimi değiştirme dilekçelerinden verilir. Dilekçeyi eksiksiz doldurarak geriye iade edersiniz. Dilekçe 3 nüshadır ve biri sizde, biri aile hekiminde kalırken, diğeri aile sağlık merkezi tarafından ilgili kuruma iletilir. Eğer bir eksiklik yada sorun yoksa değişim onaylandığında 1 ay içerisinde hekim değişim işlemi tamamlanmış olur.

Aile hekiminiz değiştiğinde en yakın sağlık kurumundaki bir diğer aile hekimi sizden sorumlu olur. Yani mevcut aile hekiminizden memnun değilseniz, ondan şikayetçiyseniz değişim dilekçesi yerine Sabim üzerinden yada Bimer üzerinden şikayette bulunmanız gerekir.

>> Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (Alo 184) 
>> Bimer Başbakanlık İletişim Merkezi 

Eğer taşınma sebebi ile aile hekiminizin değiştirilmesi gerekiyorsa bu durumda 3 ay süreyi beklemeden yeni taşındığınız yerdeki en yakın aile sağlık merkezine (sağlık ocağı) giderek yine hekim değişiklik dilekçesi doldurmanız gerekir.

– Reklamlar –

adbanner