E-Postada Yeni Dönem “KEP” (Kayıtlı Elektronik Posta)

E-Postada Yeni Dönem "KEP" (Kayıtlı Elektronik Posta)

Dünyanın bir çok gelişmiş ülkesinde uzun yıllardır kullanılan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sisteminin, ülkemize özgü hukuksal alt yapısı tamamlandı. Ülkemizde, 1 Temmuz 2012 tarihli yeni Türk Ticaret Kanunu ile yürürlüğe giren Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), yasal olarak geçerli elektronik yazışma ve bildirim olarak tanımlanıyor. Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler için zorunlu hale getirilen KEP uygulaması, tüm e-iş süreçlerini hızlandıracak güvenli bir iletişim altyapısı sunuyor.

KEP, ihtar, ihbar, başvuru, dilekçe, sözleşme feshi, ihale, teklif, sözleşme paylaşımı, şirket beyannameleri, fatura, ekstre, talimat gibi gönderileri, anonim şirketlerin toplantı çağrıları gibi bildirimleri, elektronik ortamda yapabilmeyi sağlıyor ve bu iletileri yasal bir bildirim haline getirerek, güvenli ve hızlı biçimde karşı tarafa ulaştırıyor. Ayrıca, KEP ile kurumlar yasal tebligatları elektronik olarak alabiliyorlar.

KEP – Kayıtlı Elektronik Posta Hizmeti

Türkiye’de yeni faaliyete geçen bu hizmet hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz aşağıdaki bağlantıyı takip edebilirsiniz.

>> KEP NEDİR?

KEP ile Neler Yapabiliyoruz?

– İlişki içinde olunan bir kişi veya kuruluşa, e-posta yolu ile güvenli ve zaman damgalı yasal bir bildirimde bulunulabilecek.

– Göndereceğiniz e-postanın ne zaman, kim tarafından, kime yollandığı, gönderilen kişinin posta kutusuna hangi tarih ve saatte ulaştığı, alıcı tarafından ne zaman okunduğu belgelenebilecek.

– Göndereceğiniz e-postanın ekli dosyaları ile birlikte orjinal hali korunacak.

– KEP ile göndereceğiniz önemli bir e-posta, gönderdiğiniz kişi veya kuruluş tarafından almadık, bize ulaşmadı, bilgimiz yok gibi gerekçelerle inkar edilemeyecek.

– E-posta ile yapacağınız bildirim yasal bir bildirim haline gelecek, uyuşmazlık durumlarında da gönderdiğiniz e-posta hukuki bir delile dönüşecek.

Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcıları

1. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT)

2. TNB Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı ve Ticaret A.Ş.(TNB KEPHS)

3. TÜRKKEP Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı ve Ticaret A.Ş.(TÜRKKEP)