İŞKUR ÖSDP Hizmetleri Nedir? Nelerdir?

İŞKUR ÖSDP Hizmetleri Nedir? Nelerdir?

ÖSDP nin açılımı Özelleştirme Sosyal Destek Projesi oluyor.. Dünya bankası destekli ve işkur tarafından düzenlenen bu projeler ile gelişmekte olan ülkelerin gelişmesine katkı sağlanarak işsiz kesimi azaltarak bilgili eğitimli işgücü arttırılmaya ve yetiştirilmeye çalışılıyor..

İşkur web sitesinde işarayan kaydı olanların öz geçmişlerinde işkur eğitim bölümünde seçmesi istenen ve tam olarak açıklanmayan seçenekler arasında ÖSDP olarak birkaç seçenek görürsünüz işte bu ösdp seçenekleri aşağıda vereceğimiz konuları barındırır ve bunlardan birisini seçtiğinizde işkur da o alandaki kurslar açıldığında bilgilendirilir veya kurs eğitimi alma hakkı kazanırsınız..

İŞKUR Tarafından Sağlanan Bu Hizmetler Şunlar…

Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık hizmetlerinin amacı; özelleştirme nedeniyle iş kaybına uğrayabileceği olası çalışanların yeni bir iş bulmalarına yardımcı olmak için danışmanlık hizmeti vermek ve iş piyasasındaki iş gücü talebini belirleyerek işçilerin bulunan yeni işlere kolayca ve başarılı bir şekilde uyumlarını sağlamaktır.

Danışmanlık hizmetleri; işe yerleştirme hizmeti, iş ve meslek danışmanlığı, iş kulübü hizmetleri, ve sosyal danışmanlık gibi hizmetleri kapsamaktadır. Danışmanlık hizmeti sonucunda hizmet sağlayıcılar, katılımcıların asgari %10’unu işe yerleştirmekle yükümlüdürler.

Danışmanlık hizmetlerinin süresi en fazla 12 ay olabilmektedir.

Eğitim Hizmetleri

Eğitim hizmetlerinin amacı, proje kapsamında bulunanlara yeni beceriler kazandırmak suretiyle iş piyasasına girişlerini ve yeni işler bulmalarını kolaylaştırmaktır. Eğitim hizmetleri eğitim kurumlarında verilebileceği gibi, işyerleri tarafından da işbaşı  eğitimi olarak verilebilmektedir.

Eğitim hizmetleri kapsamında; istihdam garantili mesleki eğitim ve kendi işini kuracaklara yönelik mesleki eğitim hizmetleri verilmektedir. İstihdam garantili mesleki eğitim hizmeti, bir eğitim kurumu tarafından veriliyorsa, hizmet sağlayıcı kursta başarılı olan katılımcıların en az %50’sini işe yerleştirmek zorundadır.

Eğitimin bir işyerinde işbaşı eğitimi olarak verildiği durumlarda ise hizmet sağlayıcı eğitime katılanların en az %70’ini işe yerleştirmekle yükümlüdür.

Kendi işini kuracaklara yönelik mesleki eğitim programı ise, belirli bir meslek alanında kendi işlerini kurmayı düşünen fakat bu meslek alanının gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip olmayan kişilere bu mesleği öğretmeyi amaçlamaktadır. Hizmet sağlayıcılar, bu programa katılan kişilerin en az %20’sinin kendi işini başlatmasını sağlamakla yükümlüdürler.

Eğitim hizmetlerinin  süresi en çok 12 ay olabilmektedir.

Toplum Yararına Çalışma Programları (TYÇP)

Bu programlarda, özelleştirme nedeniyle iş kaybına uğrayan işçilere; kültürel mirasın, çevrenin, kamusal alt yapının korunması ve geliştirilmesi, doğal afetler sonrası yardım çalışmaları, ağaçlandırma, sosyal yardımlaşma vb. gibi toplum yararına işlerde geçici çalışma olanağı sağlanarak, çalışanların belli bir süre için maddi olarak desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu programlara katılanlar belirli bir iş tecrübesi de kazanmakta ve kişilerin uzun süreli işsiz kalarak iş disiplinlerini yitirmeleri önlenmiş olmaktadır.

Bu programlarla, işletmenin devredildiği tarihte emekliliklerine 14 ay veya daha az süre kalmış olan işçilerin, 8 aylık iş kaybı tazminatı (İKT) sürelerini tamamladıktan sonra 6 aylık bir TYÇP’na katılarak  emekliliklerine sorunsuz bir şekilde ulaşmaları sağlanabilmektedir.

Toplum yararına çalışma programlarının süresi en fazla 6 ay olabilmektedir. TYÇP’nda işe yerleştirme zorunluluğu %10’dur.

Bu bileşenin hedefi, KİT’lerin özelleştirilmeleri ile işlerini kaybetme olasılığı bulunan  işçileri ve genel işsizleri, yeniden işe yerleştirme hizmetleri vermek suretiyle, en kısa sürede tekrar iş gücüne kazandırmaktır.

Yeniden işe yerleştirme hizmetleri iki öncü kurum, İŞKUR ve KOSGEB tarafından yerine getirilmekte ve Dünya bankasıyla ile mutabık kalınan esas ve usûllere göre verilmektedir.

Katılımcılara Sağlanan Olanaklar…

Özelleştirme Sosyal Destek Projesi kapsamında YİY hizmetlerinin ücretsiz olarak sunulmasının yanı sıra programlardan yararlanan katılımcılara bir takım olanaklar da sağlanmaktadır. Bunların hizmetlere göre dağılımı aşağıdadır:

 Danışmanlık ve KÖİDD Hizmetleri

Katılımcıların, hizmetin verildiği yere gidiş-dönüşleri için gerekli ulaşım giderleri  proje tarafından karşılanmaktadır. Bu giderler, kişilerin programa fiilen katıldıkları günler için ödenmektedir.

Ayrıca, sürekli ikamet ettiği yer dışındaki bir ilde işe yerleştirilen kişilere, ailelerini ve eşyalarını işin bulunduğu bölgeye taşıyabilmeleri için taşınma  gideri ve harçlık olarak, fatura karşılığı bir defaya mahsus olmak üzere 500 Avro’ya kadar yol masrafı ödenmektedir.

Eğitim Hizmetleri 

Bu hizmette de katılımcıların ulaşım giderleri karşılanmaktadır. Ayrıca, kişilerin programa fiilen katıldıkları her gün için, net asgari ücretin 1/30’u kadar günlük cep harçlığı ödenmektedir.

 Toplum Yararına Çalışma Programı

Bu programlarda, katılımcılara, ulaşım giderlerinin yanı sıra brüt asgari ücret üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra maaş ödemesi yapılmaktadır. Bu programlara katılanların sigortalı olma durumları tüm haklarıyla, program süresince devam etmektedir.

Detaylı bilgi:

http://www.osdp.org.tr/  ve http://www.iskur.gov.tr/