Google İsmi Nereden Geliyor? Google Nasıl Doğdu?

Google İsmi Nereden Geliyor? Google Nasıl Doğdu?

Google projesi, 1996 yılında Stanford Üniversitesi’nde doktora yapan iki öğrenci olan Larry Page ve Sergey Brin tarafından geliştirildi. Page ve Brin proje olarak Backrub adında bir arama motoru geliştirdiler. Projelerinin gelişmesiyle beraber Page ve Brin, geliştirdikleri arama motoruna yeni bir isim düşündüler ve Google ismine karar verdiler.

Google ismine ise matematiksel bir terim olan Googol’dan yola çıkarak ulaştılar. Googol’un anlamı: 10^100. Yani 1’in yanına 100 tane 0’ın gelmesiyle oluşan sayıdır.

Page ve Brin’in Googol isminden etkilenmelerinin nedeni ise, Google projesinin amacının “internetteki sınırsız bilginin düzenlenmesi” vizyonundan geliyor olmasıdır.

Google, ilk olarak, 4 Eylül 1998 tarihinde özel bir şirket olarak kurulmuş ve 19 Ağustos 2004 tarihinde halka arz edilmiştir. Halka arzın gerçekleştiği dönemde, Larry Page, Sergey Brin ve Eric Schmidt, takip eden yirmi yıl boyunca, yani 2024 yılına kadar Google’da birlikte çalışmak üzere anlaşmışlardır. Google’un gayri resmi sloganı, Google mühendisi Amit Patel tarafından bulunan ve Paul Buchheit tarafından desteklenen “Don’t be evil” (Kötü Olma)’dir.

>> Google ile Paylaştıklarınızı Kontrol Etme
>> Google Hizmetlerinden İçerik Kaldırma ve Unutulma Hakkı